...

In vergelijking met de gebruikelijke zorgverlening leidde deze werkwijze tot een verlaging van de bloeddruk gedurende 12 maanden. De verbetering hield aan gedurende zes maanden na stopzetting van de interventie. Wij willen daaraan toevoegen dat deze praktijk niet zonder meer in ons land kan worden overgenomen, aangezien de gezondheidszorg hier helemaal anders is georganiseerd dan in de Verenigde Staten, onder andere wat de rol van de huisarts betreft. (referentie: Margolis KM et al. JAMA. 2013;310:46)