...

De maatregelen voor appropriate care werden bij de opstelling van de Riziv-begroting voor dit jaar door de minister opgelegd. Gezamenlijk moesten de zorgverleners voor het laatste trimester voor 20 miljoen euro maatregelen treffen - voor heel 2024 moet dat dan 80 miljoen opbrengen."De bedoeling is om door doelmatiger te werken geld vrij te maken dat dan elders besteed kan worden. Het was wel belangrijk om vóór september met maatregelen voor de dag te komen. Anders werden het geld 'lineair' weggeknipt en waren we het hele bedrag kwijt", legt dokter Johan Blanckaert (Bvas) uit.Wanneer de sector met voorstellen komt, vloeit de helft van het bedrag naar de eigen sector - de andere helft gaat naar de "globale begrotingsdoelstelling" (van het Riziv). De bedoeling is ook dat het vrijgekomen geld zal dienen om nog niet gedekte zorgbehoeften in de toekomst terug te betalen."We moeten nu verder opvolgen wat hiermee gebeurt", stelt Blanckaert. "We moeten er op rekenen dat ook andere zorgdisciplines met hun voorstellen komen. En het geld dat is vrijgemaakt moet effectief naar nog niet terugbetaalde zorg gaan. Ook in de sector van de artsen zijn er nog wel heel wat niet gedekte zorgnoden.""We hebben bij het Riziv ook aangedrongen op meer duidelijke communicatie hierrond", zegt Blanckaert nog. "Zelfs de terminologie is vaak wel verwarrend. De ene keer spreekt men over appropriate care/doelmatige zorg, de andere keer heeft men het over gezondheidsdoelstellingen,..."Toch kaasschaafmethode"De voorstellen over doelmatige zorg gaan concreet over meniscectomieën, het schrappen van de toezichtshonoraria voor covid, maatregelen in de dialyse en de stomatologie, en andere bij echografieën van de zwangerschap,...", vertelt Thomas Gevaert (ASGB/Kartel). "Maar binnen deze domeinen wordt vaak de kaasschaafmethode gebruikt", betreurt hij. "De maatregelen voor het beperken van het aantal meniscectomieën is eigenlijk nog een van de best uitgewerkte. Bij de andere wordt gewoon een stukje afgehouden van de verschillende honoraria.""Je mag het zogezegd geen besparing noemen, maar daar komt het toch wel vaak op neer", stelt dokter Gevaert. "Wanneer de begrote maatregel niet is uitgewerkt, dan ben je dat geld kwijt. Veel van het geld dat bedoeld was voor zogenaamde 'transversale zorg' wordt gewoon weggeknipt, omdat de projecten nog niet klaar zijn."Hij ergert zich ook aan de mes-op-de-keelpolitiek van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Wanneer de zorgverleners zelf niet met voorstellen komen voor appropriate care, zou ook de 100 miljoen euro voor de 'gestructureerde kostencompensatie' van de geconventioneerde zorgverleners niet uitgekeerd worden.""Zorgverleners storen zich aan dit soort van chantage door de minister - dat merk je ook wanneer je met mensen uit andere zorgdisciplines praat. Het werkt vaak averechts."