...

Dat zei Vandeurzen vandaag op een persconferentie waar de resultaten van het bevolkingsonderzoek werden voorgesteld. Er lopen drie screeningprogramma's van de Vlaamse overheid. Een rond borstkanker, dat al dertien jaar loopt. Een rond dikkedarmkanker en een rond cervixkanker, die beide vorig jaar werden opgestart.Vlotte start van dikkedarmkankerscreening In 2013 werden 241.274 mensen aangeschreven om deel te nemen aan de screening op colorectaal carcinoom in de doelgroep van 56 tot 74 jaar oud. De volledige doelgroep omvat 1,3 miljoen Vlamingen - maar de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker wordt gespreid over twee jaar.Bijna 49% (117.579 deelnemers) stuurde een monster voor iFOBT binnen. Bij 11.886 personen was er een afwijkend resultaat - dat is 10,1%. Het hoge percentage wordt toegeschreven aan de leeftijd van de cohortes: in 2013 werden de 66-, 68-, 70-, 72 en 74-jarige mannen en vrouwen aangeschreven.Deze respons was onverwacht hoog. Na een herinneringsbrief reageerde nog 11%, wat ook opvallend veel is.Steuntje in de rug voor screening cervixkankerOok de resultaten voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker waren erg bemoedigend. In 2013 was 56,9% van de vrouwen in de doelgroep (van 25 tot 64 jaar oud) in de afgelopen drie jaar gescreend.Er worden door gynaecologen en huisartsen sowieso heel wat uitstrijkjes afgenomen. Het bevolkingsonderzoek geleid door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) heeft vooral tot doel om vrouwen te bereiken die zich voordien niet of onregelmatig lieten onderzoeken. In 2013 werden daarom vrouwen aangeschreven die, voor zover het Centrum kon nagaan, geen uitstrijkje gekregen hadden in 2012 of 2011.Bij een bevolkingsonderzoek komt het er op aan de kwaliteit van de screening te controleren en de follow-up te verzekeren. Het CvKO beoogt dat ook voor cervixcarcinoom.Participatie screeningsmammografie stagneert In 2013 werden ten slotte ook 408.800 vrouwen gescreend op borstkanker. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2012. Maar relatief gezien was er een lichte afname in vergelijking met het jaar ervoor omdat de doelgroep ook was toegenomen. In 2012 bedroeg de participatiegraad 51,2% en in in 2013 nog 50,8%."Deze stagnatie zie je ook in andere landen", vertelt dr. Patrick Martens aan de redactie. "Ze heeft mogelijk iets te maken met de negatieve berichtgeving rond borstkankerscreening die je ziet in de media."In 2013 werden als gevolg van de screening 1.152 gevallen van borstkanker gedecteerd - 925 daarvan werden ontdekt na een vervolgscreening. In 84,4% van de gevallen was de tumor invasief. In 80,4% van de gevallen werd een borstsparende ingreep uitgevoerd.Net zoals minister Vandeurzen is het CvKO van oordeel dat de bevolking beter geïnformeerd moet worden. Om terug te keren op de persconferentie, Jo Vandeurzen gaf ook nog mee dat hij onderzoekt of de dikkedarmkankerscreening niet kan uitgebreid worden tot de leeftijdsgroep van 50 tot 55 jaar.