...

Zo omschrijft het besluit onder meer dat in complexe zorgsituaties altijd een zorg- en ondersteuningsplan opgesteld moet worden. Zo'n plan bevat de zorg- en ondersteuningsnoden en -doelen, de leden van het zorg- en ondersteuningsteam, afspraken en taken rond de zorg en ondersteuning en de (onderlinge) communicatie hierover. Het besluit beschrijft ook de rol van de zorgcoördinator binnen het zorgteam: hij of zij bewaart het overzicht over de zorg en ondersteuning, volgt het zorgplan op, bevraagt de persoon over de uitvoering en stuurt indien nodig bij. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood kan zelf (ook) zorgcoördinator zijn.Als er geen zorgplan is of de uitvoering ervan moeilijkloopt, kan een onafhankelijke en neutrale casemanager worden aangesteld.In een complexe zorgsituatie moeten overigens altijd levensdoelen geformuleerd worden, zoals de persoonlijke wensen, behoeften en drijfveren van een zorgbehoevend persoon. Ook: wat het doel is van het ganse 'zorgpakket' voor de zorgbehoevende persoon.Het oogmerk van het vastleggen van bovenstaande werkingsprincipes is dat zorgverleners in de eerste lijn meer doelgerichte en geïntegreerde zorg kunnen bieden, zeker in complexe zorgsituaties, zo laat Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V) weten in een persbericht. Het Vlaamse expertisecentrum voor de eerste lijn VIVEL, de eerstelijnszones, de academische wereld enz. werken aan een "methodiek" om deze basisprincipes in de praktijk om te zetten. AliviaIn het voorjaar van 2024 zal het digitale zorgplan Alivia uitgetest worden bij patiënten in de gezinszorg en in de palliatieve zorg in twee regio's, nl. Zuid-West-Vlaanderen en Antwerpen. Telkens zullen een twintigtal proefpersonen worden geselecteerd waarvoor een digitaal zorg- en ondersteuningsplan wordt opgesteld.Na deze testperiode is het de bedoeling dat Alivia systematisch uitgerold wordt over heel Vlaanderen.