...

Dat schrijft de nationale raad in een nieuw advies. De Orde voegt er nog aan toe dat ook voor zichzelf een deskundigenopdracht uitvoeren deontologisch moeilijk ligt. Voor de Orde moeten artsen die in bepaalde omstandigheden en voor sommige minder ernstige aandoeningen zichzelf zorg verstrekken beschikken over de nodige bekwaamheid rekening houdend met de aard van de aandoening.De Orde merkt op dat het wettelijk niet verboden is dat artsen zichzelf zorg verstrekken. Deontologisch valt het wel af te raden. "Een gebrek aan objectiviteit en professionaliteit liggen hiervoor aan de basis," zo luidt het. De nationale raad beveelt elke arts aan niet aan zelfbehandeling te doen en een eigen huisarts te hebben.Artsen vinden het vanzelfsprekend om zichzelf medicatie voor te schrijven. De prevalentie van misbruik van voorgeschreven medicatie ligt echter hoger dan onder de algemene bevolking. Ontoelaatbaar is alvast dat artsen zichzelf verslavingsgevoelige medicatie voor chronisch gebruik voorschrijven. Preventie is essentieel en als een verslavingsproblematiek bij een collega wordt vermoed, moet in eerste instantie het gesprek worden aangegaan.Zichzelf ziekteattesten afleveren is ook uitermate moeilijk, vindt de Orde. Een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf uitschrijven, kan meestal zelfs niet. De wettelijk voorziene mogelijkheid tot controle, waarbij de controlearts contact kan opnemen met de behandelende arts van de patiënt bestaat uiteraard niet wanneer de behandelende arts zich met de patiënt vereenzelvigt, aldus de Orde. Het volledige advies vindt u hier.