...

De focus ligt momenteel nog op Frankrijk, waar het idee ontstaan is. De site wil later uitbreiden naar andere landen. In een later stadium willen de initiatiefnemers, Communities Abroad, de site ook toegankelijk voor gebruikers uit andere landen (niet alleen Nederlandstaligen).Op de planning staat ook een app waardoor de gebruiker direct de geregistreerde zorgverleners in een straal van bijv. 50 km kan vinden.Zorgprofessionals in het buitenland worden opgeroepen zich te registreren. De site richt zich tot medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen (verloskundige, verpleegkundige ouderenzorg enzovoort), psychosociaal zorgverleners, paramedici, (fysiotherapeut, ergotherapeut enz.) en alternatief geneeskundigen (acupuncturist, chiropractor ...). Daar zijn geen kosten aan verbonden. De site heeft naar eigen zeggen ook geen winstoogmerk. Meer informatie: doctorsonmaps.com.