...

Net zoals haar voorgangers kant minister De Block zich tegen huisartsen- of desgevallend specialistensyndicaten. En de vorige excellentie op Sociale Zaken, Laurette Onkelinx, beschouwde een louter 'Vlaams' syndicaat zelfs bijna als een opstapje naar een gesplitste sociale zekerheid. In 2014 maakte Domus Medica handig gebruik van het achterpoortje in de wet om officiële erkenning te krijgen. Ook al is genoegzaam bekend dat de voormalige Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen uitsluitend huisartsen telt en nagenoeg enkel in Vlaanderen aanwezig is. Wordt de nieuwe wet nu onmiddellijk van kracht, dan valt Domus Medica geheid door de mand. Opdracht geslaagd dus, de wetgever en de gemengde syndicaten kunnen zich in de handen wrijven.Hamvraag is wel hoe de Vlaamse huiksartsen gaan reageren? Er is nog altijd een verschil tussen het 'wettelijk en het werkelijk land'. Aan de inbraak van Domus Medica vier jaar geleden ging een decennialange strijd vooraf. Jarenlang ijverden Vlaamse huisartsen voor representativiteit en voor één huis waar alle huisartsen - kringen, wetenschappers én syndicaten - thuis zouden zijn. Dat opzet slaagde niet helemaal, het niet-officieel erkende Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is nog steeds actief.Gaan we nu nog een stapje terug in de tijd en verliest Domus Medica in 2022 zijn erkenning? Dat is lang niet zeker. De criteria zijn niet zo streng dat ze op termijn helemaal onhaalbaar zijn. Al kan men zich wel afvragen of de nieuwe vereisten het DNA van de huisartsenvereniging niet aantasten.