...

Volgens de IMC Volksgezondheid moet iedere persoon die in nauw contact is geweest met een nieuwe covidpatiënt driemaal getest worden.De eerste test is een PCR-test en laat de persoon met het hoogrisicocontact uitvoeren zodra de tracers hem van de blootstelling aan het virus hebben op de hoogte gebracht.De tweede test is weer een PCR-test en wordt uitgevoerd op het einde van de quarantaineperiode. De derde test is een serologische tests en wordt afgenomen op dag 9 of 14 na het contact.Drie tests voor het resultaat van éénDe quarantaineperiode gaat in op de dag van de blootstelling aan het virus en duurt 9 dagen. In het beste geval duurt het 24 uur voor de uitslag van een PCR-test bekend is, maar meestal is dat nog 48 uur.Domus Medica rekent in een persbericht voor, aan de hand van een concreet scenario, dat een persoon met een hoogrisicocontact meestal al dicht bij het einde van zijn officiële quarantaineperiode zit, wanneer de tracers hem zullen bereiken.De patiënt bij wie covid is bevestigd, krijgt de eerste symptomen wellicht pas na het contact waarbij hij mogelijk zijn contacten besmet heeft, en het duurt dan nog even voor hij de diagnose krijgt - minstens de wachttijd voor de uitslag van een PCR-test.De tweede PCR-test zou dus niet volgen negen dagen na de eerste - maar hooguit een tot twee dagen later, vaak voordat de uitslag van de eerste al bekend is.De tweede test zal de quarantaineperiode ook niet meer inkorten, want die is in praktijk al ingekort.Welke conclusies mogelijk zijn uit een serologische test, moet longitudinaal onderzoek nog uitwijzen. Deze tests hebben nog geen enkele klinische meerwaarde.Goed bezig?"Als huisartsen leveren wij enorme inspanningen om de test- en tracingstrategie mee uit terollen", zo stelt de persmededeling."Het is een zeer belangrijk instrument om heropflakkeringen van de epidemie te vermijden. Wij verzetten ons dus helemaal niet tegen meer tests maar de tests moeten wel zinvol zijn."Met andere woorden: zet ons niet nog extra aan het werk voor iets wat toch niets oplevert. De driedubbele teststrategie is niet evidence-based, zegt DM, en leidt dus tot chaos en verspilling van geld en middelen.Domus Medica vermoedt dat de overheid door het aantal tests op te drijven, wil laten zien dat ze goed bezig is. Momenteel daalt het aantal tests dat wordt uitgevoerd opnieuw wat, maar dat is juist omdat er minder besmettingen zijn.Domus Medica maant de overheid ook aan niet te bezwijken aan druk vanuit bepaalde lobby's.Domus Medica stelt voor maar één PCR-test uit te voeren, zowel bij indexpatiënten als bij high risk contacts. De quarantaine van high risk contacts zou 10 dagen moeten duren. Een positieve PCR-test geeft in ieder geval aanleiding tot 7 dagen arbeidsongeschiktheid.