...

Het Themadossier beschrijft de opvang in vijf stappen: toeleiding, organisatie, medisch (preventief) zorgaanbod, medische registratie (rapportering en financiering) en 'wat te doen bij uitbraken'.Het vult dat nog aan met andere praktische informatie, zoals over het vinden van hulp bij het vertalen. Met Vivel vzw werd ook de rol van de zorgraden uitgeklaard. De stap 'organisatie' bevat bijvoorbeeld een modelovereenkomst tussen de zorgraad en huisartsenkring, aan te passen aan de lokale situatie.U vindt in het Themadossier tal van koppelingen naar referentiedocumenten, zoals het generiek draaiboek voor een Zorgpunt.Op vrijdag 3 juni is er nog een nieuwe webinar waarvoor u zich kunt inschrijven. De webinar belicht hoe je de organisaties in kaart brengt naar waar u de vluchtelingen voor verdere zorgondersteuning kunt doorverwijzen.