...

Domus Medica ontwikkelde vorig jaar de Gezondheidsgids. In mei van dit jaar werd de vragenlijst licht aangepast om dit instrument perfect te doen aansluiten bij de preventiemodule van het GMD+.Sinds vandaag is er een update van de Gezondheidsgids beschikbaar - met vragenlijst, handleiding en afsprakenkaartje. Toegevoegd werden bijvoorbeeld: de bepaling van de creatinine en proteïnurie bij risicopersonen, wat achtergrond bij de twee vragen die peilen naar depressie, en duidelijker richtlijnen voor de pneumokokkenvaccinatie.Verder werden de aanbevelingen over alcoholgebruik, borstkankerscreening en baarmoedehalskanker herzien. En de adviezen over rookstop, beweging en voeding bevatten nieuwe, gebruiksvriendelijke instrumenten om de patiënten te helpen bij een gedragsverandering.De Gezondheidsgids zal verder jaarlijks worden bijgewerkt, zodat het een gebruiksvriendelijk instrument blijft dat in overeenstemming is met de meest recente richtlijnen.