...

DKV blijft dan toch ereloonsupplementen voor klinische biologie en medische beeldvorming verder terugbetalen. De verzekeraar komt terug op zijn standpunt.Het meningsverschil tussen verzekeraar DKV en de artsenorganisaties Bvas en VBS (AK 2189) is van de baan. DKV heeft schriftelijke garanties geboden dat het de ereloonsupplementen klinische biologie en radiologie bij een ziekenhuisopname zal blijven terugbetalen. In een brief aan de ziekenhuisdirecties had DKV eerder aangekondigd dat het vanaf 1 oktober zijn klanten niet langer ereloonsupplementen klinische biologie en medische beeldvorming zou terugbetalen. De maatschappij baseerde zich op een arrest dat het Hof van Cassatie in juni uitbracht.Dat arrest werd meteen aangevochten door het VBS en de Bvas. De voorzitters van beide verenigingen, Marc Moens en Jean-Luc Demeere, deden het arrest af als "nietszeggend en ongemotiveerd". DKV schikt zich nu naar de expliciete vraag van de artsenbonden om het oordeel van Cassatie in dit dossier niet te volgen.In een brief aan Dr. Marc Moens laat medisch directeur Piet Calcoen van DKV weten dat hij de verwarring die ontstaan is, betreurt. Het VBS reageerde al verheugd op de koerswijziging van de verzekeringsmaatschappij. "Wij blijven van mening dat de onvoldoende gemotiveerde uitspraak van het Hof van Cassatie enkel de betrokken partijen in deze concrete casus bindt en derhalve niet als standvastige rechtspraak mag worden beschouwd."De interpretatie van de Bvas over de uitspraak van Cassatie werd intussen bijgetreden door alle ziekenhuisorganisaties, het Riziv en gerenommeerde medische advocatenkantoren, maakt Moens zich sterk. "Ons advies om de betrokken ereloonsupplementen ook in de toekomst te blijven aanrekenen, blijft dan ook onverminderd van kracht en wordt nu ook door DKV bijgetreden."