...

Nieuw onderzoek van onder andere het MIT (Massachusetts Institute of Technology), gepubliceerd in PLOS Global Public Health, stelt dat het gebruik van de impactfactor het belang van wetenschappelijk onderzoek niet altijd even accuraat weergeeft als het gaat over de gezondheidsuitkomsten voor alle mogelijke bevolkingsgroepen, vooral die in landen met laag of gemiddeld inkomen.Cognitieve diversiteitDe gelanceerde diversiteitsindex incorporeert verschillende factoren zoals de diversiteit van de auteurs van de studie (geslacht en geografische locatie), diversiteit van de bestudeerde patiënten en de multidisciplinariteit van het onderzoeksteam. Gebrek aan diversiteit binnen een onderzoeksteam kan volgens de auteurs leiden tot bepaalde blinde vlekken die verhinderen om volledig te begrijpen hoe een specifieke ziekte verschillende bevolkingsgroepen treft. Cognitieve diversiteit is een belangrijk begrip in hun studie. Een paper waaraan zowel dokters, verpleegkundigen en ingenieurs meewerken, krijgt een hogere rating dan een met onderzoekers uit enkel één vakgebied.Health equityDe onderzoekers hopen dat hun studie discussie op gang zal brengen over hoe medische papers geëvalueerd worden en hoe ze gezondheidsvoordeel kunnen bieden voor meer diverse bevolkingsgroepen, niet enkel de groepen die traditioneel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of eraan deelnemen. De auteurs benadrukken dat de diversiteitsindex een startpunt is om health equity in medische papers te evalueren en op te volgen of er vooruitgang geboekt wordt.