...

Dat althans maakt woordvoerder Dirk Scheveneels op uit de reactie binnen het Riziv zelf. De veralgemeende derdebetaler ziet hij als een uitstekende zet voor huisartsen om op termijn het oneigenlijke gebruik van de spoed te recupereren. Het akkoord artsen-ziekenfondsen stipuleert immers dat de systematische derdebetalersregeling in het raam van de wachtposten een zetje verdient (punt 3.4.4). Antwerpen-Zuid voegt de daad bij het woord. Geen gratis geneeskundeScheveneels, ook voorzitter van de kring van Wilrijk, beklemtoont wel dat deze primeur geen jackpot betekent voor de patiten. "We kiezen voluit voor dat spoor van veralgemeende derdebetaler, maar zien wel strikt toe op het verplichte remgeld. Gratis geneeskunde is immers uit den boze." De lat ligt zo wel gelijker met de spoed die ook werkt met uitgestelde betaling.Uitbetaling binnen de 30 dagenScheveneels hoopt samen met de medeoprichters van de kring Hoboken-Kiel-Valaar wel dat artsen niet te lang op hun derdebetalerscentjes moeten wachten. Maar net die veralgemeende derdebetaler wordt nu door het Riziv vereenvoudigd en zou tegen 1 juli rond moeten zijn. De nieuwe procedure stelt expliciet dat artsen binnen de 30 dagen moeten worden uitbetaald.