...

'Nieuw beleid Amsterdam UMC door #metoo', kopte het Nederlandse Zorgvisie begin oktober. Door #metoo - de beweging waarbij ontelbare vrouwen wereldwijd via sociale media lieten weten dat zij ooit slachtoffer waren van grensoverschrijdend seksueel gedrag - nam het Amsterdam UMC een aantal acties om dergelijk gedrag op de werkvloer te verminderen. Uit een enquête van het ziekenhuis bleek dat één op de vier vrouwelijke coassistenten in het verleden een keer of vaker te maken had gekregen met seksuele intimidatie. Zo volgen leidinggevenden van het Amsterdam UMC dit najaar sessies om opnieuw bekend te worden met het beleid van het ziekenhuis omtrent 'ongewenste gedragsvormen'. Komen aan bod: het herkennen van ongewenst gedrag, de rol van een leidinggevende en wat leidinggevenden kunnen doen als ze hulp nodig hebben bij een melding. Daarnaast startte het ziekenhuis een 'ambassadeursgroep' op bestaande uit leidinggevenden, medewerkers en adviseurs om campagne op maat te voeren."Binnen het ziekenhuis hebben we altijd al aandacht gehad voor ongewenst gedrag", antwoordt az groeninge bij monde van persmanager Stefaan Lammertyn als we hen contacteren. Onze redactie stelde aan zo'n 30 Vlaamse ziekenhuizen de vraag of zij, net als het Amsterdam UMC, maatregelen namen na #metoo, en zo ja, of die zich richten tot zorgverstrekkers en/of patiënten.Een "reeds jaren volledig uitgewerkt beleid rond grensoverschrijdend gedrag", de meeste ziekenhuizen kloppen zich op de borst hierover te beschikken. Zowel 'intern', voor medewerkers en artsen, als voor 'externe' personen als patiënten en bezoekers.Voor RZ Heilig Hart Tienen betekende het #metoo-debat een aanleiding om hun beleid nog eens onder de loep te nemen en aan te scherpen. OLV Ziekenhuis Aalst greep de discussie aan om zijn maatregelen nog eens extra onder de aandacht te brengen. "Wij voorzien een uitbreiding van ons meldsysteem voor incidenten tussen medewerkers en artsen onderling", laat Natalie Nevelsteen van AZ Nikolaas weten.Maar specifieke, bijkomende maatregelen na #metoo? Nee. "Tot heden bleven de meldingen rond grensoverschrijdend gedrag uit", schrijft Catherine Zenner van AZ Maria Middelares ons. "In het ziekenhuis wordt hard gewerkt om onze kernwaarden zoals respect en collegialiteit te laten doorleven in de praktijk, overleg te stimuleren en zaken bespreekbaar te maken."Ook AZ Turnhout merkte het afgelopen jaar geen toename in klachten op, zo laat het ziekenhuis weten. Volgens AZ Herentals is het aantal meldingen rond seksueel overschrijdend gedrag sowieso "klein", en zijn er sinds #metoo "geen grote verschuivingen".Het is natuurlijk niet omdat er weinig tot geen meldingen zijn dat dergelijk gedrag niet plaatsvindt. Sommige ziekenhuizen waaronder AZ Alma en AZ Herentals, peilen in medewerkers- en artsenbevragingen expliciet naar ervaringen met (seksueel) overschrijdend gedrag, uiteraard anoniem.Gina Volkaert (UZ Brussel) laat weten "iedereen aan te sporen om dit [gedrag] te melden". Het ziekenhuis zegt hier streng mee om te gaan, "dit is een dringende reden tot ontslag".Weten medewerkers en artsen bij wie ze terechtkunnen? De ziekenhuizen beweren bij hoog en laag van wel. 'Intern' zijn er de vertrouwenspersonen of personeelsdienst, 'extern' is er de preventiedienst zoals bv. Mensura. Om deze personen beter kenbaar te maken, startte het AZ Jan Portaels zo'n twee jaar geleden een affichecampagne, laat woordvoerder Sven De Boeck weten. Sommige ziekenhuizen werken ook met een digitaal meldsysteem.