...

Veel aandacht gaat de voorbije dagen uit naar de evacuaties van (Afghaanse) burgers uit Afghanistan. Maar miljoenen Afghanen gaan in Afghanistan een onzekere toekomst tegemoet sinds de val van de regering en de machtsovername door de Taliban. In een persbericht roept de Inter-Agency Standing Committee (IASC), een overlegorgaann bestaande uit verschillende agentschappen van de Verenigde Naties (VN) maar ook niet VN-organisaties, op om humanitaire organisaties en werkers te helpen en te steunen bij hun hulpverlening aan de bevolking in Afghanistan.Dat is nodig, zo schrijven de hoofden van onder meer de WHO, Unicef, World Food Programme (WFP), UN Refugee Agency (UNHCR) enz., in hun brief. De situatie van de Afghaanse bevolking is al lange tijd kritiek. "Begin 2021 had de helft van de bevolking van Afghanistan - waaronder meer dan 4 miljoen vrouwen en bijna 10 miljoen kinderen - al humanitaire hulp nodig. Een derde van de bevolking had te maken met acute voedselonzekerheid en meer dan de helft van alle kinderen onder de vijf jaar was ondervoed.Die behoeften zijn sterk toegenomen door conflicten, droogte en covid-19. Sinds eind mei is het aantal mensen dat intern ontheemd is door conflicten en die onmiddellijke humanitaire hulp nodig hebben, meer dan verdubbeld tot 550.000."De Inter-Agency Standing Committee roept alle mogelijke partijen, ook de Taliban, op om humanitaire hulpverleners - zowel mannelijke als vrouwelijke - veilige, snelle en onbelemmerde toegang te geven zodat ze hulp kunnen bieden aan burgers in nood.De humanitaire operatie zal ook afhangen van financiering, verplaatsingen binnen, van en naar Afghanistan en toegang tot gezondheidsfaciliteiten, zo benadrukt IASC. Maar die financiering loopt moeizaam. De IACS roept donors op te "volharden" in hun steun aan humanitaire operaties in Afghanistan. Er is in totaal 1,3 miljard dollar nodig om er bijna 16 miljoen mensen te bereiken met humanitaire hulp. Tot op heden is slechts 37 procent van het benodigde geld ontvangen, waardoor er een tekort van bijna 800 miljoen dollar overblijft, maakt de IASC bekend.