...

Ook de 'geïnformeerde toestemming' door patiënten pruttelde lange tijd op een zacht vuurtje. Daarin komt nu verandering. Bijna een derde van de Belgen - op 5 april 3.166.711 zielen om precies te zijn - gaf al zijn 'geïnformeerde toestemming'. Met andere woorden, het e-gezondheidsbeleid van de opeenvolgende regeringen werpt stilaan vruchten af. Bij Laurette Onkelinx luidde het nog: "niets aan te doen, weerstand bieden is nutteloos, we moeten er ons aanzetten". Terwijl huidig minister Maggie De Block poneert dat "een beleid voeren zonder epidemiologische gegevens onmogelijk is". E-health is onweerstaanbaar. Biedt gegevensuitwisseling een meerwaarde voor administratieve vereenvoudiging? Ingeburgerd is het nog niet. Momenteel gebruiken bijvoorbeeld nog slechts 2.457 artsen MyCareNet voor e-facturatie. Veel is dat niet, het is een begin. Wellicht vinden nogal wat medici - vaak niet ten onrechte - dat informatica de zaken eerder complexer dan eenvoudiger maakt. Of misschien wantrouwen ze de ziekenfondsen? Soms zijn (oudere) dokters ook allergisch voor alles wat naar ICT ruikt. Tal van gezondheidsapplicaties gaan er alleszins met rasse schreden op vooruit. We verwijzen naar de twee winnende apps op de eerste mondiale hackathon mHealth tijdens het weekend van 18 tot 20 maart. moveUP, de app die kniepatiënten na hun operatie een revalidatietraject op maat aanreikt, won de mediaprijs van Roularta HealthCare (AK 2447). En de gespecialiseerde jury bekroonde een app waarmee de diagnose van malaria kan gesteld worden. Ontegensprekelijk staan we aan de vooravond van een e-revolutie. Enkel het topje van de ijsberg is momenteel zichtbaar. Anno 2016 is digitale disruptie echter meer dan een modewoord.