...

Het eHealth-platform publiceerde op zijn website vorige week de documentatie over de nieuwe EMD-criteria voor 2019. Producenten kunnen hun pakket laten testen vanaf half augustus. Maar dan hadden ze wel al een afspraak moeten boeken bij Ramit vzw. Dat moet zes weken op voorhand gebeuren."We kunnen pas aan de slag gaan wanneer we de testcriteria krijgen, die ondubbelzinnig de input en de verwachte output bij de tests beschrijven", zegt Jos Vranken van Corilus (HealthConnect). Of de labeling dit jaar nog haalbaar is, daar wil hij geen uitspraak over doen. Maar zelf al zou Corilus in augustus uitmaken dat CareConnect op zeer korte tijd klaar zou kunnen zijn, dan kan de (eerste) testronde ten vroegste in oktober plaatsvinden. Het halen van de deadline op het eind van het jaar is belangrijk, omdat het label dan kan meetellen voor de volgende geïntegreerde praktijkpremie."Je moet een onderscheid maken tussen drie onderdelen in de huidige labeling", vertelt dokter Herwig Van Pottelbergh van Domus Medica. "Er zijn de nieuwe criteria, die er voor 2019 bijkomen. De producenten zijn het er met eHealth over eens dat die dit jaar getest kunnen worden. We hebben daarnaast veel werk gestoken in een standaardisering van de pakketten. Die is voor de huisartsen belangrijk, want die verzekert interoperabiliteit. Het gaat om een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld een goede SumEHR te kunnen maken. Maar zoiets vraagt werk, dat zal zeker niet voor dit jaar zijn. Discussie is er over een derde onderdeel: aanpassingen aan de criteria uit 2013. Die zouden ook dit jaar getest moeten worden maar daarover overlegt het eHealth-platform nog met de producenten.""We willen 18 nieuwe criteria dit jaar nog testen", beaamt Peter Van den Berge, baas van Windoc-producent CGM Belgium - hij spreekt evenwel als voorzitter van BeMeSo, dat de Belgische software producenten vertegenwoordigt. "Dat wordt een lastige opgave maar we zijn van goede wil. Het gaat dikwijls ook over zaken die voor iedereen tijdswinst kunnen opleveren."Wat hij de "basishomologatie" noemt nog eens overdoen met de gewijzigde criteria uit 2013, vindt hij dit jaar niet meer haalbaar. "Dan komt iedere producent in moeilijkheden. Het gaat over heel wat aanpassingen. De programmateurs zullen moeten gaan sleutelen aan de structuur van de database. Dan kun je niet over een nacht ijs gaan." Artsen die al jaren werken met een pakket hebben heel wat gegevens opgeslagen en de integriteit daarvan moet zorgvuldig bewaakt worden, stelt hij.