...

Volgens het GPC zijn de huisartsen de laatste groep die door de NHS niet "tot slavernij is gedwongen".