...

Daarmee realiseert Jessa onverwachts een toptransfer, Dirk Ramaekers (46 jaar) was immers nog niet lang werkzaam bij de CM. Hij is ook als deeltijds hoogleraar verbonden aan het departement geneeskunde van de KU Leuven en heeft een zeer ruime ervaring in topfuncties. Van opleiding is Ramaekers specialist interne geneeskunde. Daarna volgde hij een aanvullende opleiding in ziekenhuisbeleid en -management. In de periode 1999-2003 was dokter Ramaekers als expert verbonden aan het kabinet van toenmalig minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke. Daarop lag hij in 2003 mee aan de basis van het federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Tot 2008 bekleedde de Limburgse internist ook de functie van algemeen directeur van het Kenniscentrum. In 2008 stapte hij dan over naar het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) waar hij algemeen medisch directeur en eindverantwoordelijke werd voor alle medische activiteiten in de negen ZNA-ziekenhuizen.VIP²Na zes jaar hield hij het ook in Antwerpen voor bekeken en ging het richting Christelijke Mutualiteit waar hij dokter Robert Van Den Oever opvolgde als directeur gezondheidsbeleid. Dat liedje duurde echter niet lang. In het Jessa Ziekenhuis volgt Ramaekers dokter Yves Breysem op. Breysem combineerde tijdelijk de functie van medisch directeur met die van algemeen directeur. Het ziekenhuis hoopt met de komst van de nieuwe medische directeur het kwaliteitsbeleid en de patiëntveiligheid verder uit te bouwen. Professor Ramaekers is ook voorzitter van VIP², het Vlaams Indicatorenproject dat kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen ontwikkelt.