...

Het ontslag werd in een interne omzendbrief van 18 juli meegedeeld aan de leden van Zorgnet-Icuro. Professor gezondheidseconomie en expert in patiëntveiligheid Dominque Vandijck (UHasselt) startte bij de zorgorganisatie op 1 januari 2016, net na de fusie tussen Zorgnet en Icuro. Het fusieprotocol voorzag dat Vandijck de "transversale werking" rond kwaliteit en safety zou uitbouwen. Daarnaast staat in zijn takenpakket dat hij tot eind 2017 het administratief en financieel beheer van de vzw Icuro op zich zou nemen. Op die manier kon men de transitiefase overbruggen tot het ogenblik dat de juridische fusie voltrokken werd. Dominique Vandijck had een contract van onbepaalde duur en werkte in totaal 2,5 jaar voor Zorgnet-Icuro.Waarom de man nu ontslagen werd, is niet helemaal duidelijk. Zelf onthoudt hij zich van enig commentaar en ook gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet is niet bepaald spraakzaam. Of er een opvolger komt voor de Hasseltse professor, is trouwens nog niet zeker, weet Cloet te vertellen. Hoe de taken en opdrachten in verband met intersectorale kwaliteitszorg in de toekomst worden opgenomen, bekijkt men de komende weken. Cloet benadrukt wel dat kwaliteit een speerpunt blijft voor Zorgnet-Icuro. "In het najaar stellen we trouwens een vernieuwde visie op accreditering voor", voegt de gedelegeerd bestuurder eraan toe. Of het afscheid van Dominique Vandijck verband houdt met meningsverschillen over die vernieuwde visie, wil ze bevestigen noch ontkennen.