...

Het Fonds Gert No schrijft dit jaar twee wedstrijden uit: de Gert No Prijs en het Actieonderzoek 2011. Het fonds werd in 1999 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Gert No overleed in 2000 na een zware ziekte. Een goede communicatie en begeleiding bij het meedelen van zo'n ernstige diagnose waren voor hem en zijn familie cruciaal. Zijn fonds geeft dan ook een duwtje in de rug aan projecten die de communicatie in het ziekenhuis willen verbeteren.Menselijke zorg De Gert No Prijs bekroont een vernieuwend project in een Belgisch ziekenhuis of zorgnetwerk. Kernwoorden zijn menselijke zorg, luisterbereidheid en begeleiding van patit en familie bij het meedelen van een ernstige diagnose en de behandeling ervan.Projecten die de patit als een actieve speler beschouwen of een positieve ervaring in het ziekenhuis mogelijk maken, hebben een streepje voor. De prijs is goed voor 25.000 euro.Het Sint-Pietersziekenhuis (Brussel) kreeg de steun enkele jaren geleden bijvoorbeeld voor de organisatie van therapeutische vakanties en een praatgroep voor seropositieve jongeren. Kwalitatieve evaluatie Het Actieonderzoek 2011 is goed voor een financie ondersteuning van 15.000 euro. Hier komen projecten in aanmerking die gericht zijn op de kwalitatieve evaluatie van de patitenbegeleiding in een Belgisch ziekenhuis.