...

Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, betoonde zich tevreden. "E-gezondheid is vertrokken als een hogesnelheidstrein. Het gebruik van digitale technologieën binnen de gezondheidszorg hou je niet meer tegen", vertelde ze.Het gaat zo snel dat het oorspronkelijke actieplan 2013-3018 moest worden bijgewerkt, voegde ze eraan toe. De belangrijkste aanpassingen zijn: een grotere focus op multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners; het nieuwe hoofdstuk mobile health; een gezondheidszorg met zo weinig mogelijk paperassen.Wat dat laatste betreft, in 2018 zouden de meeste attesten en voorschriften elektronisch moeten worden aangemaakt en verstuurd. De groene, de witte en, nadien, de blauwe briefjes verdwijnen.De minister had ook wat cijfers mee: - begin oktober 2015 hadden al 1,93 miljoen Belgen hun toestemming gegeven voor de digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers, begin oktober 2014 stond de teller nog maar op 352.000; in september 2015 waren er al 174.434 Sumehrs opgeladen (Vlaanderen: 91.312; Brussels Gewest: 14.750; Wallonië: 68.372); dagelijks ontvangt Recip-e 40.000 elektronische voorschriften van artsen; maandelijks ontvangt MyCareNet 11 miljoen vragen over de verzekerbaarheid van patiënten; de meeste (zes miljoen) komen van apothekers; huisartsen zijn al goed voor 1,2 miljoen aanvragen.Vitalink Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kwam zijn volle steun betuigen voor het Actieplan. Vlaanderen ontwikkelt zijn eigen toepassingen en zijn eigen regelgeving, maar bouwt daarbij voort op het federale project. Vitalink is het Vlaamse prestigeproject. De inspanningen rond het medicatieschema beginnen stilaan vruchten af te werpen.Vlaanderen hecht ook veel waarde aan de 'health literacy' van zijn bevolking en sloot daarvoor een contract met Cebam voor de ontwikkeling van de website 'Gezondheid en Wetenschap'.Nog enkele concrete plannen: - In het voorjaar van 2016 kan de burger in Vitalink zien wanneer een bevolkingsonderzoek gepland is, en van wanneer zijn laatste uitnodiging voor zo'n onderzoek dateert. - Gegevens over de ontwikkeling en groei van een baby, die via Kind en Gezin worden verzameld, zullen in het voorjaar van 2016 via Vitalink voor de ouders beschikbaar zijn, en kunnen er ook gedeeld tussen artsen.