...

In 2020 ontving het Fonds Medische Ongevallen 362 dossiers - en het kon er 620 afwerken. Het aantal dossiers dat het FMO start daalt van jaar tot jaar, terwijl het Fonds er ook van jaar tot jaar in slaagt meer dossiers af te werken.Dat helpt om stilaan de achterstand in te lopen die het FMO in de eerste jaren van zijn oprichting snel opbouwde. Het Fonds werd officieel in 2010 opgericht maar kon pas in 2012 aan de slag gaan - waarbij het aanvankelijk met nogal wat problemen kampte.Sinds 2016 begon het tij te keren en kon het fonds meer dossiers verwerken dan dat het er binnenkreeg. Van de sinds 2010 in totaal 5.581 ingediende dossier zijn er nu 3.314 volledig afgesloten - dat is 59%.Het FMO schrijft de efficiëntere werking toe aan digitalisering. De interne systemen werden gebruiksvriendelijker. De betaling van externe experts werd geautomatiseerd. De dossiers voor de expertise worden centraal online beschikbaar gemaakt. Papieren archieven worden naar servers verhuisd.De digitaliseren en het online vergaderen maakte dat het FMO in 2020 ook maximaal overschakelde op telewerk.Het FMO werkt eraan dat aanvragen online kunnen gebeuren, en ook de uitbetaling van vergoedingen worden geautomatiseerd. In 2020 werd daarnaast de prioritering van dossiers berbekeken.Het fonds keerde in 2020 in totaal voor 8.455.645,11 euro vergoedingen uit, tegenover 7.823.558 euro in 2019. Sinds het begin van de werking is er in totaal 30.447.519,95 euro uitbetaald.Sinds 2019 is het FMO ook begonnen met het terugvorderen van sommige vergoedingen die het heeft uitbetaald. In 2020 gebeurde dat in 5 dossiers, samen goed voor een bedrag van bij 393 duizend euro.