...

De toegang tot radiologische beelden via het internet "is niet altijd eenvoudig en van goede kwaliteit", stelt de Orde van Artsen in een nieuw advies. De beelden, die nogal wat digitale ruimte in beslag nemen, worden volgens de Orde ook te snel gearchiveerd waarna ze niet meer beschikbaar zijn.Lange termijnDe Orde wijst in haar advies op de nadelen van de oude 'analoge' beelden, zoals de röntgenfoto's (=clichés). Ze waren niet duurzaam genoeg en namen te veel plaats in beslag. Ook een cd heeft, aldus de Orde, een te beperkte levensduur. Bovendien moet de kwaliteit van de beelden op een cd vaak worden verminderd.Medische beeldvorming dient niet alleen om een diagnose te stellen en de behandeling te richten. Ze moet de continuïteit van zorg verzekeren. Beelden kunnen later dienen om de diagnose te toetsen aan de hand van de klinische evolutie. Ze kunnen nodig zijn om de zorgkwaliteit te evalueren, bijvoorbeeld bij een deskundigenonderzoek.Centralisatie?De Orde dringt aan op initiatieven die röntgenbeelden op afstand consulteerbaar maken, de overdracht op een blijvende drager mogelijk maken, de toegang langdurig verzekeren en de bewaring als element van het medisch dossier faciliteren.De Orde verwijst zijdelings naar de belofte van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) om medische beelden op een nationale server te bewaren, om de langdurige toegang te verzekeren maar ook om herhaling van onderzoeken overbodig te maken. (Centralisatie is wel in tegenspraak met de actuele beleidslijn van het e-Health-platform, nvdr.)De Orde wijst er ten slotte nog op dat het protocol van de radioloog een inherent onderdeel uitmaakt van het "medisch dossier".