...

DOP zag het levenslicht in 2013. Zijn heimat: het Oncologisch Centrum van het UZ Gent. "Zowel verpleegkundigen als artsen waren op zoek naar een bijkomende tool om patiënten informatie op maat te geven, klinische parameters beter te monitoren en de communicatie met patiënten te verbeteren. Kortom, de zorgcontinuïteit te versterken", vertelt Elsie Decoene (verpleegkundig specialist oncologie, projectcoördinator DOP, zie foto in tekst). Het team zocht en kreeg steun bij De Stichting tegen Kanker. Met die social grant kon een pilootproject van twee jaar opgestart worden voor bot- en nierkankerpatiënten. "Binnen de dienst medische oncologie hadden we al heel wat papieren materiaal, zoals dagboeken en infobrochures, die het inhoudelijk mogelijk maakten om met een dergelijk project te starten", vertelt projectcoördinator prof. Ann Van Hecke (projectcoördinator DOP en docent Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde(UGent. "Maar het project is makkelijk overdraagbaar naar andere vormen van kanker of andere aandoeningen."Documenten voor elke faseConcreet kan de patiënt via DOP zijn zorgpad online raadplegen. Ann Van Hecke: "Via een soort van verticale 'metrolijn' ziet de patiënt onmiddellijk in welke fase van zijn behandelingstraject hij zich bevindt. Aan elke fase worden documenten gekoppeld: relevante en betrouwbare informatiebrochures en websites, vragenlijsten en dagboeken op maat waarin patiënten klinische en psychosociale parameters kunnen registreren." Die gefaseerde informatiedoorstroming is meteen ook het verschil met losse applicaties, voegt dr. Tom Fiers (klinisch bioloog UZ Gent en coördinator van CoZo) toe.Het DOP stelt patiënten in staat om bijvoorbeeld ook onderzoeksresultaten, afspraken, medische beelden en verslagen van het multidisciplinair oncologisch consult te bekijken. Aan de hand van voorbeeldvragen (gespreksgidsen) kunnen ze ook hun volgende consult voorbereiden. Een 'chatbox' laat toe om te communiceren met zorgverleners. De term 'patient empowerment' valt. "Doordat de patiënt meer betrokken wordt in zijn eigen behandeltraject, zal hij ook meer participeren wat zijn herstel alleen maar ten goede komt", aldus Elsie Decoene. AppTijdens het pilootproject konden patiënten feedback geven. De helft gebruikte DOP, de andere helft niet (*). Patiënten die DOP actief gebruikten waren voornamelijk positief over de mogelijkheid om hun onderzoeksresultaten te raadplegen en klachten te registreren vanop afstand. Door die laatste functie voelden patiënten zich 'gezien', ook buiten hun consultaties of opnames. Ook de ondervraagde zorgverleners waren positief, weet prof. Van Hecke. "Al gaven ze wel aan een reminder nodig te hebben om patiënten te informeren over DOP. Het systeem integreren in je werkroutine en vooral tijdens consultaties vraagt inderdaad een gedragsverandering. Zeker in het begin vraagt het extra tijd." Vandaar dat de betrokken artsen het belang aankaartten van de filtering van informatie. Een taak voor de verpleegkundig specialisten/consulenten."DOP biedt een goede voorbereiding op het contact met de patiënt", zegt Elsie Decoene. "Doordat je zijn registraties gelezen hebt, kan je ook gerichtere vragen stellen." Maar patiënten opvolgen lukt natuurlijk beter als er niet te veel patiënten zijn, geeft ze toe. Om die individuele opvolging te vergemakkelijken (Wie volgt wie op?), werd een alertsysteem ingebouwd. Nu krijgt de verpleegkundige een bericht in haar mailbox als een patiënt bv. een klacht heeft geregistreerd of afwijkende waarden heeft. Daaraan wordt dan een advies op maat gekoppeld.Deze en andere aanpassingen staan centraal in het vervolgproject, dat sinds begin dit jaar loopt en ook gefinancierd wordt door de Stichting tegen Kanker. Op aanraden van patiënten wordt er ook aan een app gewerkt (**). "Maar de authenticatie via eHealth is voorlopig nog heel zwaar", weet dr. Fiers. Tegen eind dit jaar zou daar een oplossing voor moeten zijn.Uit de studie bleek verder ook dat patiënten het direct contact met de zorgverlener en de snelle reactie op prijs stellen (bv. via de chatbox). Die functie wordt verder uitgebouwd tot de mogelijkheid om een videogesprek te houden tussen patiënt en zorgverlener.Integratie in CoZoDOP werd geïntegreerd in het bestaand platform CoZo (zie kader), dat op zijn beurt geïntegreerd is in het EPD. Wil de patiënt DOP gebruiken? Dan moet hij met zijn eID-card inloggen op de website www.cozo.be waar hij verschillende functionaliteiten kan raadplegen, zoals geplande afspraken, beelden en onderzoeksresultaten (na mediatie van (huis)arts). Hij vindt DOP terug onder de knop 'Zorgpaden'. De integratie in CoZo vergroot de kans om het DOP-project ook in andere oncologische centra te implementeren. Ook az groeninge (Kortrijk) en AZ Sint-Jan Brugge willen DOP gebruiken. Het team is overtuigd van het potentieel van DOP en hoopt dat het concept nog andere ziekenhuizen kan warm maken. Het DOP-project won dit jaar nog de Agoria e-health award voor Beste Innovatie.(*) Patiënten die DOP niet gebruikten hadden bijvoorbeeld problemen met inloggen of geen tijd om DOP te raadplegen. Sommigen wilden ook niet geconfronteerd worden met hun ziekte buiten het ziekenhuis.(**) De app CoZo-m voor zorgstrekkers is reeds beschikbaar in de app stores.