...

Een team van het Institut für Epidemiologie van het Helmholtz Zentrum in München onderzocht het allergische profiel van 2.441 gezonde kinderen, de meesten geboren in 1998. Van de gevolgde kinderen had 55% in de eerste drie levensmaanden in de nabijheid van een dierenvacht geslapen. De resultaten tonen aan dat kinderen van 6 jaar die tijdens hun eerste drie levensmaanden in de nabijheid van een dierenvacht hadden geslapen, 79% minder risico op allergisch astma liepen. Daarna neemt het beschermende effect wat af, maar het risico blijft 41% lager op de leeftijd van 10 jaar. "We denken dat de haren van dergelijke vachten stof en vluchtige partikels bevatten die afkomstig zijn van het platteland waar de dieren opgegroeid zijn, en zo een beschermend effect uitoefenen dat vergelijkbaar is met wat al werd vastgesteld in een landelijke omgeving", legt dr. Christina Tischer uit. Zij raadt echter aan om dierenvachten en huiden te gebruiken in plaats van een hond of een kat in de buurt van een baby te laten, want hoewel het risico op allergie vermeden lijkt te worden, bestaat er wel degelijk een risico op krab- of bijtletsels.