...

De bedragen betreffen een proefproject dat al sinds 2002 loopt, met bedden in de onmiddellijke nabijheid van gespecialiseerde spoeddiensten, waar personen met een psychotische of een abususgerelateerde crisis gedurende maximum vijf dagen kunnen worden opgevangen. Na stabilisatie worden ze overgeplaatst naar een andere, dikwijls meer ambulante opvang. Voor de zorgcontinueit staat een 'case manager' in die verbonden is aan de eenheid.UZ Leuven, UZ Gent, Ziekenhuis Oost-Limburg, en het Brugse AZ St-Jan kregen voor de betreffende periode 160.823 euro, een bedrag dat onder meer moet dienen om de 11 VTE-personeelsleden verbonden aan deze diensten te betalen (waaronder 2 psychologen en minstens 1 case manager).ZNA PZ Stuivenberg krijgt voor dezelfde periode een bedrag van 240.956 euro toegekend voor zes bedden waarvoor 16,5 VTE worden gesubsideerd. In Brussel krijgt het Universitair Verzorgingscentrum Brugmann eenzelfde bedrag voor eenzelfde aantal bedden en personeelsbezetting.In het Franstalige landsgedeelte worden het CHR de la Citadelle in Luik, het CHR van Namen en het CHU Ambroise Parin Bergen telkens gesubsidieerd voor een eenheid van vier bedden. De eenheid in Bergen is pas sinds 2008 erkend. Voordien was er ook een eenheid van zes bedden in Charleroi, maar de subsidies daarvoor werden in 2007 stopgezet.De eenheden moeten tegen 15 oktober een verslag over hun werking aan de FOD Volksgezondheid overmaken, en het subsidiebedrag kan op grond van de feitelijke gegevens naar omlaag worden aangepast. De diensten moeten bijvoorbeeld een bezettingsgraad van minstens 75% kunnen aantonen.De activiteiten binnen het proefproject wordt gealueerd en begeleid vanuit de Dienst Psychosociale Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, en met name de Drugscel van deze dienst.