...

Die accreditering gaat uit van de European Board of Obstetrics and Gynaecology en kwam er na een uitgebreide visitatie onder leiding van prof. Juriy Wladimiroff.Tijdens die visitatie werden zowel de technische als logistieke aspecten van het ziekenhuis gecontroleerd, net als de medische kwaliteitszorg en de omzet van de dienst. De commissie hechtte ook veel belang aan de opleidingsvaardigheid van de artsen, hun visie op een holistische aanpak en hun bekommernis om competente gynaecologen op te leiden.