...

Tegenwoordig kunnen zowel solo-artsen als huisartsengroeperingen een beroep doen op Impulseo voor een tussenkomst in de kosten van administratieve hulp. Dat kan een tegemoetkoming zijn in de loonkosten - onder bepaalde voorwaarden - ofwel een tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat. Men kan tot de helft van de gemaakte kosten recupereren (maximum 6.213,90 euro loonkosten, of maximum 3.474 euro voor het gebruik van een telesecretariaat). Als huisarts moet u wel minstens 150 GMD's beheren om hiervoor in aanmerking te komen.StarterspremieNaast de subsidie voor administratieve hulp is er ook de Impulseo I-premie (20.000 ?) - of de mogelijkheid van een goedkope lening van het Participatiefonds - voor huisartsen die starten. Ook huisartsen die zich in een huisartsenarme zone vestigen, of in een zone die in aanmerking komt voor een positieve actie in het kader van het grootstedenbeleid, kunnen op Impulseo I een beroep doen.Volgens een enquête van Bvas op de startersdag houdt 30% van de beginnende huisartsen wel degelijk rekening met deze premie bij de keuze van de plaats waar ze zich vestigen.