...

Naar schatting vertoont 20% van de baby's met een laag geboortegewicht nierfalen of multiorgaanfalen. In geval van nierfalen moet een nierfunctievervangende behandeling worden gestart. Tot voor kort gebruikten de artsen daarvoor toestellen bestemd voor volwassenen, die ze dan aanpasten aan baby's. In die omstandigheden is het echter zeer moeilijk om de ultrafiltratie en de klaring goed te regelen. Italiaanse wetenschappers hebben daarom een miniatuurdialysetoestel ontwikkeld dat alleen bestemd is voor pasgeborenen en kinderen van 2 tot 10 kg. Ze hebben daar vijf jaar aan gewerkt. Na overtuigende laboratoriumtests hebben ze de toestemming gekregen om CARPEDIEM (Cardio-Renal Pediatric Dialysis Emergency) te testen bij de mens. Prof. Ronco en zijn team hebben het nieuwe toestel getest bij een pasgeborene van 2,9 kg met multiorgaanfalen als gevolg van een gecompliceerde bevalling. Na 20 dagen dialyse waren de organen van de baby hersteld en hebben de artsen de kunstnierbehandeling stopgezet. De baby kon het ziekenhuis 50 dagen later verlaten en vertoonde toen alleen nog een lichte nierinsufficiëntie. (referentie: The Lancet, 24 mei 2014, DOI:10.1016/S0140-6736(14)60799-6)