...

CVS-centra zijn consultatieafdelingen van algemene of universitaire ziekenhuizen. Ze bestaan uit een team zorgverleners gespecialiseerd in het syndroom -onder meer een internist, een psychiater en een specialist fysisch geneeskunde. De verstrekte zorg gaat uit van een integrale benadering waarbij alle fysieke, psychische en sociale aspecten aan bod komen. Er wordt een multidisciplinair diagnostisch onderzoek uitgevoerd en therapeuten uit de omgeving volgen de patiënt op. Ze gaan ook na of de patiënt al dan niet deeltijds opnieuw kan werken.17 sessies De centra bieden cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie aan, "de enige behandelingen waarvan al voldoende wetenschappelijk bewezen is dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen", aldus het Riziv. De behandeling gebeurt niet door de centra zelf maar door cognitieve gedragstherapeuten voor CVS uit de omgeving van de patiënt. Een therapie bestaat uit 17 individuele sessies van 50 minuten. Patiënten kunnen enkel in een CVS-centrum terecht na verwijzing door de huisarts. Hij moet oordelen of een patiënt CVS heeft en gespecialiseerd onderzoek behoeft. Doel van dat onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de klachten en een aangepaste behandeling te kunnen voorstellen.65 euro Bedoeling is dat het CVS-centrum de huisarts op de hoogte houdt van de onderzoeksresultaten en de inhoud van het behandeladvies. Hij zal ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het patiëntenoverleg met de artsen van het centrum. Hiervoor voorziet de ziekteverzekering een honorarium van 65 euro. De huisarts hoeft zich hiervoor niet te verplaatsen, het overleg kan gebeuren via een chatsessie. De begeleiding in het centrum en de behandelingen worden grotendeels terugbetaald, de patiënt betaalt alleen het remgeld.