...

De HGR wil dat de diagnose en het opstarten van een medicamenteuze behandeling in handen komt van de tweede en derde lijn. Huisartsen mogen enkel geneesmiddelen voorschrijven voor een behandeling die door een psychiater is gestart. Dan nog is een jaarlijkse controle bij de specialist aanbevolen.Multidisciplinair De aanbeveling speelt in op het torenhoge gebruik van methylfenidaat. In 2011 werden er in ons land 894.000 verpakkingen van verkocht. Slechts iets meer dan de helft werd terugbetaald, wat erop wijst dat ze allicht niet werden voorgeschreven door een specialist.Domus Medica kan zich vinden in de nieuwe aanbeveling. Dokter Maaike Van Overloop: "Een ADHD-diagnose is een multidisciplinair gebeuren. De huisarts kan zo'n diagnose niet zomaar stellen, maar kan wel een belangrijke aanvullende rol spelen. Hij kan zijn informatie en observaties over de voorafgaande ontwikkeling van het kind doorgeven. Zodra de diagnose gesteld is, kan de huisarts de medicatie opvolgen en het gezin begeleiden."Grote druk... op iedereenDr. Jo Lebeer, gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsstoornissen, bevestigt dat er te veel methylfenidaat wordt voorgeschreven. "De druk op huisartsen en kinderpsychiaters is erg groot, en daar probeert Onkelinx terecht een rem op te zetten.""Maar de manier waarop is fout", vervolgt hij. "Ze focust alleen op het einde van het verhaal. Huisartsen zijn - mits de nodige bijscholingen - goed in staat om de diagnose ADHD te stellen. Zij worden tenslotte opgeleid om breed te diagnosticeren, ook psychiatrische aandoeningen. Of mogen huisartsen binnenkort ook geen depressie of slaapstoornissen meer vaststellen? Ook die medicatiegroepen worden vandaag te frequent voorgeschreven, door zowel huisartsen én specialisten."Medicalisering "Huisartsen moeten natuurlijk samenwerken met kinderpsychiaters", gaat dokter Lebeer verder. "Maar iedereen met een vermoeden van ADHD doorverwijzen naar de kinderpsychiatrie is praktisch onmogelijk, gezien de enorme wachtlijsten.""Het probleem ligt in de medicalisering. De wetenschappelijke literatuur stelt dat medicatie alleen een symptomatisch effect heeft, en dat er ook een gedragstherapeutische interventie nodig is, opvoedkundige adviezen aan leerkrachten en ouders, sociale maatregelen,... Zoiets vergt veel meer inspanningen. We moeten breder naar ADHD kijken."