...

Patiënten onder Medicaid en Medicare (systemen voor sociale zekerheid respectievelijk voor behoeftige mensen en 65-plussers in de Verenigde Staten) die hun glucosemeter meebrengen naar de consultatie en thuis hun glucosewaarden monitoren, slagen erin hun geglycosyleerd hemoglobine met 1,2 mg% te verminderen, terwijl het HbA1c van zij die dit niet doen over het algemeen onveranderd blijft. Het team bestudeerde de gegevens van 500 volwassen patiënten van het Mount Sinai Diabetes Center en stelde vast dat 30% van hen (die vooral met insuline werden behandeld) hun glucosemeter meebrachten naar de consultatie.