...

Vanaf 1 mei hebben bepaalde patiënten in het 'pretraject diabetes' recht op vier educatiesessies per jaar. Het kan gaan om individuele sessies van minstens een half uur of over groepsessies van minstens twee uur (maximum 10 personen).Het gaat om een subgroep van deze patiënten in de leeftijdsgroep van 15 tot 69 jaar die ofwel obees zijn (BMI > 30) ofwel arteriële hypertensie vertonen.Niet alleen diabeteseducatoren maar ook andere verstrekkers kunnen de educatie verzorgen, maar ieder heeft wel zijn eigen themas. Diabeteseducatoren kunnen de patiënt informeren over de ziekte en de gewenste aanpassingen aan de levenstijl. Apothekers kunnen de therapietrouw proberen te bevorderen, voedingsdeskundigen geven natuurlijk advies over aangepaste voeding, en kinesitherapeuten over lichaamsbeweging.Verpleegkundigen kunnen een follow-upsessie doen thuis en de zelfzorg ondersteunen. Kinesitherapeuten geven alleen groepsessies en verpleegkundigen alleen individuele educatie.De educatie moet gebeuren op voorschrift van de huisarts en wordt volledig terugbetaald.De informatie vindt u ook op de website van het Riziv.Patiënten in het pretraject diabetes worden opgevolgd door de huisarts volgens bepaalde regels, vastgelegd in een zorgprotocol. De officiële naam is zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'. Het nomenclatuurnummer voor dit zorgmodel is dat van de vroegere diabetespas.