...

De Amerikaanse onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van de 15.792 volwassenen van middelbare leeftijd die deel uitmaken van de ARIC-cohort (Atherosclerosis Risk in Communities) die in 1987 samengesteld werd. Bij al die deelnemers werd de cognitieve functie geëvalueerd tijdens vier bezoeken tussen 1987 en 1989, en daarna nog een keer tussen 2011 en 2013. Uit de analyse blijkt dat de cognitieve achteruitgang 19% hoger ligt bij mensen met een slecht geregelde diabetes, en dat ook mensen met gecontroleerde diabetes en prediabetes een snellere cognitieve achteruitgang vertonen dan mensen zonder diabetes. Deelnemers die in het begin van de studie geen diabetes hadden maar later wel diabetes kregen, vertonen ook een sterkere daling van de cognitieve functies. Gemiddeld is de cognitieve achteruitgang van iemand van 60 jaar met diabetes vergelijkbaar met die van een gezonde persoon van 65, zo stellen de auteurs van de studie. Daar is een eenvoudige verklaring voor: diabetes verhoogt de glucoseconcentratie in het bloed, wat kan leiden tot beschadiging van de weefsels en van het vaatstelsel in het hele lichaam en afwijkingen kan veroorzaken in de bloedvaten van de hersenen. Om op de leeftijd van 70 jaar nog een gezonde geest te hebben, raadt de hoofdauteur van de studie prof. Elizabeth Selvin in het licht van deze resultaten aan om vanaf de middelbare leeftijd de glykemie en het gewicht goed onder controle te houden, aan lichaamsbeweging te doen en gezond en evenwichtig te eten. Al die maatregelen kunnen helpen om diabetes te voorkomen.