...

Dat geldt voor alle leeftijden. Het is aangetoond in een nieuwe studie die werd uitgevoerd door Henson J et al, bij 878 deelnemers met hoog risico op type 2-diabetes en waarin twee programma's werden geëvalueerd voor de preventie van diabetes, de STAND-studie (Sedentary Time and Diabetes) en de studie Walking Away from Diabetes. De studie, online gepubliceerd door Diabetologia, toont een sterk verband met cardiometabole risicofactoren. Deze studie is de eerste die dit kan aantonen. We moeten dus tegelijk lichaamsbeweging aanmoedigen en de tijd die we zittend of liggend doorbrengen overdag beperken. De beperking van de tijd die we zittend of liggend doorbrengen is immers niet zomaar een vervanging voor lichaamsbeweging. Dit is een observationeel onderzoek waarvan de resultaten moeten worden bevestigd door aanvullend onderzoek.