...

De Bruijn, die onderzoeker is bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, analyseerde met collega's de resultaten van 20 onderzoeken die tussen 2007 en 2012 werden uitgevoerd met gegevens van meer dan 1,9 miljoen patiënten met borst- of darmkanker, al of niet met diabetes. "Onze meta-analyse was bijzonder omdat we specifiek keken naar sterfte aan borst- en darmkanker en alle andere doodsoorzaken uitsloten", legt ze in een persbericht uit.De vorsers concluderen dat diabetici 23% meer kans lopen borstkanker te krijgen en 38% meer kans om aan de ziekte te overlijden in vergelijking met niet-diabetici. Voor darmkanker lag de kans om de ziekte te krijgen 26% hoger en de kans om eraan te overlijden 30% hoger."We willen mensen meer bewust maken van dit probleem en we hopen dat preventiecampagnes voor overgewicht en diabetes aandacht zullen besteden aan dit verhoogde risico", aldus Kirstin De Bruijn.