...

Deze werkgroep heeft zich onder andere langdurig over de resultaten van de studies ACCORD, ADVANCE en VADT gebogen. Op Medscape stelt Elizabeth R. Seaquist (University of Minnesota, Minneapolis), die de werkgroep heeft geleid, dat "de belangrijkste boodschap die in dit verband moet worden onthouden, is dat clinici moeten erkennen dat hypoglykemie een reëel probleem is voor hun patiënten en er een verband is met slechte resultaten". Ze benadrukt verder het feit dat het probleem zich duidelijk ook bij patiënten met type 2-diabetes voordoet, al heeft het voornamelijk betrekking op type 1-diabetici. De werkgroep heeft twee hulpmiddelen ontwikkeld om clinici ter zake te helpen, namelijk de Hypoglycemia Patient Questionnaire en de Hypoglycemia Provider Checklist. (referentie: Seaquist ER et al. Diab Care. 2013;doi:10.2337/dc12-2480)