...

"Vandaag de dag, beschadigt de federale regering MR N-VA het solidaire ecosysteem dat onze sociale zekerheid is", aldus een verontwaardigde PS-voorzitter in de brief. "Enerzijds pleegt de regering een aanslag op de patiënten door besparingen die hen vol raken -meer bepaald worden sommige geneesmiddelen minder terugbetaald. Anderzijds worden ook de beroepsbeoefenaars geviseerd. De regering van Charles Michel besliste immers de index van de zorgverstrekkers te verminderen zonder de sociale overlegmechanismen te raadplegen. De apothekers zien hun inkomens verminderen."In de brief kondigt Elio Di Rupo aan dat de PS in 2017 "zijn strijd voor een betere zorg" zal voortzetten om zo in te spelen op de noden van elkeen. Onder andere belooft de PS amendementen in te dienen. Het schrijven nodigt de bestemmelingen uit om via mail (elio@ps.be) in 'directe dialoog' met de voorzitter te gaan.