...

De samenstelling van de nieuwe federale regering onder leiding van premier Elio Di Rupo is nu definitief. Meest opvallend is de aanduiding van huisarts Maggie De Block (Open VLD) als staatssecretaris voor Asiel, Immigratie, Armoedebestrijding en Maatschappelijke Integratie.De Merchtemse huisarts Maggie De Block is naar eigen zeggen vooral beslagen in de bestrijding van de armoede. Daarin profileerde ze zich ook toen ze deel uitmaakte van de Commissie Sociale Zaken. Met Asiel en Immigratie, toch een zeer delicate portefeuille, heeft ze minder ervaring. Maar ze stelt het wel op prijs dat deze materie nu helemaal onder één staatssecretaris gegroepeerd wordt. Daarbij zal ze intens moeten samenwerken met minister Annemie Turtelboom (Justitie).Vergiftigd geschenk? Sociale Zaken en Volksgezondheid blijft stevig in handen van de PS met opnieuw vicepremier Laurette Onkelinx aan het hoofd. Onkelinx zal dat departement zowat een decennium beheerd hebben als ze deze rit ook kan uitzitten. Maar dat belooft een stuk moeilijker te worden met een krimpend budget en een verstoorde relatie met de Bvas van Marc Moens.De andere regeringsleden:• Steven Vanackere wordt CD&V-vicepremier en minister van Financi en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.• Didier Reynders wordt MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.• Johan Vande Lanotte wordt sp.a-vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee.• Vincent Van Quickenborne wordt Open Vld-vicepremier en minister van Pensioenen.• Joelle Milquet wordt cdH-vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.• Laurette Onkelinx wordt PS-vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.• Sabine Laruelle (MR) wordt minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw.• Pieter De Crem (CD&V) wordt minister van Landsverdediging.• Paul Magnette (PS) wordt minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikelingssamenwerking, belast met Grote Steden.• Annemie Turtelboom (Open Vld) wordt minister van Justitie.• Olivier Chastel (MR) wordt minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging.• Monica De Coninck (sp.a) wordt minister van Werk.• Melchior Wathelet (cdH) wordt staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister.• Philippe Courard (PS) wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksge­zondheid.• Servais Verherstraeten (CD&V) wordt staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en staats­se­cretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.• Hendrik Bogaert (CD&V) wordt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.• John Crombez (sp.a) wordt staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister.(i.s.m. Belga)