...

De analyse zal plaatsvinden in december 2015 en januari van volgend jaar en heeft als doel zicht te krijgen op de hinderpalen die verpleegkundigen beletten een correct patiëntendossier bij te houden. "Tien jaar geleden deden we al een provinciale studie naar het beheer van het verpleegkundig patiëntendossier. Daaruit bleek dat in 10% van de gevallen er geen patiëntendossier was, en 95% van de dossiers niet conform de vereisten was", vertelt dr. Georges Dusart van de Directie Expertise. "Ondertussen is er verbetering merkbaar, maar slechts geleidelijk aan."Dokter Dusart onderstreept het belang van zo'n verpleegkundig dossier. "Het laat ons toe eventuele misbruiken vast te stellen, maar bovenal heeft het een belangrijke inhoudelijke waarde. Zo stelt het de (thuis)verpleegkundige in staat de historiek van verzorging van een bepaalde patiënt na te gaan en diens verzorging op te volgen. Het bevordert met andere woorden de kwaliteit van zorgverlening."De DGEC zal in totaal 1.200 dossiers onder de loep nemen van 120 thuisverpleegkundigen. De studie past in de aanpak van de Dienst om meer gerichte controles uit te voeren.