...

In 2011 onderzocht de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv in totaal 1.000 dossiers. Dat leverde acht miljoen euro 'onverschuldigde' bedragen op, en daarnaast 1,8 miljoen effectieve boetes. In de meeste dossiers gaat het niet om fraude, benadrukt het DGEC.Van de 1.000 dossiers die in 2011 werden afgesloten, hadden er 109 betrekking op huisartsen en 239 op specialisten. Er zijn heel wat dossiers tegen andere zorgberoepen als verpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers. Iets meer dan honderd dossiers gaan over instellingen als ziekenhuizen, ROB's en RVT's. In 45 gevallen ging het om verzekerden.De helft van de dossiers geeft aanleiding tot een verwittiging, en in een derde van de gevallen worden de bedragen vrijwillig teruggestort. Zo werd 2,7 miljoen euro gerecupereerd, waarvan 87.000 bij huisartsen en een dik half miljoen bij specialisten. Het gaat hier om vergissingen, zo staat in het jaarverslag van de DGEC te lezen. Bij vermoeden van bedrog wordt in ieder geval een procedure opgestart bij de Kamer van eerste aanleg. Echt zware gevallen van fraude worden strafrechterlijk vervolgd, en niet door de DGEC afgehandeld.Administratieve proceduresDe leidend ambtenaar, Bernard Hepp, handelde in 2011 104 individuele dossiers af. Dit zijn dossiers die gaan om een bedrag van hooguit 25.000 euro. Er mogen geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet en er is geen sprake van een 'recidive'. Bernard Hepp recupereerde in 2011 in totaal 634.000 euro voor het Riziv, waarvan 257.000 overigens al uit eigen beweging door de betrokkenen werd terugbetaald. Vier van de dossiers betroffen huisartsen en negen geneesheren-specialisten.De Kamer van Eerste Aanleg van het DGEC handelde in 2011 89 zaken af. Het gaat om ernstiger zaken, of om zaken in beroep tegen een beslissing van de leidend ambtenaar. Twee zaken van overconsumptie werden in 2011 door het Comité van het DGEC doorverwezen naar de eerste kamer. In totaal kon de Eerste Kamer 2,8 miljoen recupereren, waarvan een klein miljoen spontaan werd terugbetaald. Vijf van de dossiers betrof huisartsen en 20 specialisten.Ten slotte is er de Kamer van Beroep van de DGEC, waar men terecht kan om beslissingen van de eerste kamer aan te vechten. Deze beroepsinstantie handelde in 2011 26 dossiers af, waarvan er drie een huisarts betroffen, en vijf over geneesheren-specialisten gingen. Twee van de huisartsen en vier van de specialisten kregen gelijk. De kamer van beroep kon met de afgehandelde dossiers 321.000 euro recupereren, waarvan een kleine 150.000 door de betrokkenen al meteen werd terugbetaald.Door de drie instanties te zamen werden in totaal 1,8 miljoen effectieve boetes uitgesproken in 219 dossiers. Daarnaast werden er voor 430.000 euro boetes opgelegd met uitstel. Deze laatste boetes worden alleen betaald wanneer de betrokken persoon of instelling opnieuw over de schreef gaan.Voor wie het niet heeft bijgehouden: in totaal betroffen 12 van de administratieve procedures huisartsen; hier werden voor een bedrag van 99.000 euro effectieve boetes opgelegd. De drie instanties tezamen behandelden 34 dossiers van geneesheren-specialisten en legden voor 51.000 euro effectieve boetes op.