...

Toch blijkt dat maar voor tien procent van de patiënten met dit statuut de verpleegkundige het pseudonomenclatuurnummer voor overleg met de huisarts vermeldt. En wanneer de verpleegkundige een overleg aangeeft, gebeurt dat overleg maar gemiddeld twee keer per maand. De DGEC stelt als een van haar hervormingsvoorstellen voor dat na drie of zes maanden de adviserend arts een samenvatting van deze wekelijkse ontmoetingen zou krijgen. Dat zou dan een voorwaarde zijn voor een verlenging van het palliatieve statuut.Enkele van de vaststellingen van de DGEC: De volledige analyse kunt u lezen in het activiteitenverslag van de DGEC op www.riziv.fgov.be.Lees ook:Palliatieve zorg niet alleen terminaal.