...

In april 2017 richtten het Fonds Julie Renson, Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting een oproep tot ziekenhuizen, ambulante diensten, centra voor geestelijke gezondheid, partners op het vlak van sociaaleconomische re-integratie, huisvesting, maatschappelijk werk,... Ze moesten de beeldvorming rond geestelijke gezondheid die bij hen leeft evalueren, een programma opzetten om de communicatiecultuur waar nodig te verbeteren (door coaching, training op maat en andere activiteiten binnen hun zorgstructuur), en hun ervaringen delen met andere zorgorganisaties.In totaal ontvingen 17 projecten ondersteuning (allen voorzieningen voor ambulante en residentiële zorg). Naast financiële steun (15.000 euro) werden ze begeleid door teams van professoren Ignaas Devisch (UGent) en Stéphane Adam (ULg).De Koning Boudewijnstichting en haar partners bundelden het resultaat van de literatuurstudie en de bijdragen (projecten) van de verschillende ggz-voorzieningen recent in het rapport 'Anders communiceren over geestelijke gezondheid in een zorgcontext'.Elk van de 17 voorzieningen beschijft daarin de motivatie, doelstelling, wijze waarop ze tewerk ging en voorlopige resultaten. Sommige projecten leggen bijvoorbeeld de nadruk op de rol die (ex-)patiënten ('ervaringsdeskundigen') kunnen spelen terwijl andere projecten meer focussen op de beeldvorming over geestelijke gezondheid en mensen met een geestelijke aandoening bij zorgprofessionals. "Zorgprofessionals spelen een cruciale (voorbeeld)rol. Als zij op een genuanceerde manier spreken over geestelijke gezondheid, is de kans groot dat dit doorsijpelt naar de maatschappij", aldus de partners.