...

Zowat 20% van de schuldvoorraad van de Franse ziekenhuizen zou zijn samengesteld uit toxische producten. Die kredieten zijn onder meer toegekend door Dexia, meldde ons Franse zusterblad Le Quotidien du Médecin. Hoe staat het met de Belgische ziekenhuizen?Johan Hellings reageert namens Icuro, een Vlaamse koepel van 22 ziekenhuizen. "Vandaag zijn er zeker geen aanwijzingen van financiële problemen omwille van de Dexiacrisis. De kredieten die deze bank verstrekte aan onze ziekenhuizen, zijn regulier."Steden, gemeenten en Vipa gaven daarvoor ook waarborgen. De meeste Vlaamse ziekenhuizen maakten een zorgstrategisch plan, geanalyseerd door Vipa. "Maar", zo houdt Hellings nog een slag om de arm, "ik kan geen enkele uitspraak doen over de 'achterliggende mechaniek'".Los daarvan meldde het Dexiarapport wel een achteruitgang in de financiële situatie van de ziekenhuizen (zie ander stuk op deze bladzijde en AK 2190).