...

De ziekteverzekering moet 2,3 miljard bezuinigen. Het socialistische ziekenfonds vreest dat de patiënten uiteindelijk de rekening zullen betalen. Topman Guy Peeters vindt dat de regering desnoods maar tarieven moet opleggen aan de artsen.Het socialistische ziekenfonds is ongerust over het zeer krappe keurslijf waarin de ziekteverzekering gedwongen wordt. De gezondheidszorguitgaven mogen volgend jaar maar met 1,8% stijgen terwijl de spontane groei bij ongewijzigd beleid geraamd wordt op 3,4%. In 2013 en 2014 wordt de groei respectievelijk beperkt tot 2 en 3%, vat topman Guy Peeters samen. Het begrotingsakkoord dat de regeringsonderhandelaars afsloten, is een bijzonder harde pil voor de ziekteverzekering. De sector moet op zijn eentje 20% van de totale besparingen ophoesten. Peeters vreest dat bijgevolg de patiënten een groot deel van de factuur doorgeschoven zullen krijgen. "Als de ziekteverzekering haar budget overschrijdt, zal de patiënt dat voelen. We moeten dat te allen prijze vermijden, en vaart zetten achter structurele hervormingen." Hij ziet nog een ander probleem opduiken. Bij dergelijk budgettair zwaar weer is de kans reëel dat artsen en ziekenfondsen niet tot een nieuw akkoord voor 2012 komen. Bvas-voorzitter Marc Moens voorspelde dit overigens al in Artsenkrant. Peeters is zelf arts, maar dat belet hem niet de regering op te roepen om bij ontstentenis van een akkoord desnoods maar tarieven op te leggen aan de zorgverstrekkers. Het socialistische ziekenfonds schaart zich achter de hervormingsmaatregelen in het regeerakkoord. Het gaat om stappen in de richting van een nieuwe ziekenhuisfinanciering, de invoering van het plafondprijsmodel voor de geneesmiddelen en een beter gebruik van geneesmiddelen in de rusthuissector. "We zijn al lang vragende partij voor die hervormingen en zullen ten volle meewerken om ze in de praktijk om te zetten", luidt het.