...

Vanaf 1 januari 2015 zijn artsen verplicht de derdebetalersregeling toe te passen. Niet alleen bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, maar ook bij patiënten met het nieuwe 'statuut chronische aandoening'.Op 31 december 2012 verscheen in het Staatsblad de wet over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Deze wet bevat onder meer de nieuwe bepalingen inzake de supplementen die artsen kunnen aanrekenen in ziekenhuizen. Ze maakt ook de derdebetalersregeling algemeen verplicht vanaf 1 januari 2015. Artsen kunnen dan niet meer weigeren om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.De wet voert tevens het begrip in van het nieuwe 'statuut chronische aandoening'. Wat dat statuut exact inhoudt, zal nog per KB worden vastgelegd. Er worden wel al enkele criteria omschreven. Bijvoorbeeld patiënten die meer dan een nog nader te bepalen bedrag moeten uitgeven voor hun gezondheidszorg, zullen aanspraak kunnen maken op dit statuut. Ook voor patiënten die onder het nieuwe statuut zullen vallen, zal vanaf 1 januari 2015 de derdebetalersregeling verplicht zijn.Tussen twee conventiesOp 27 december verscheen ook de programmawet in het Staatsblad. Die bevat verschillende bepalingen in verband met de prijzen van geneesmiddelen en heffingen op de omzet van de farmaceutische industrie.De programmawet legt ook het besluit vast dat de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2011 gehandhaafd blijven tot 31 maart 2013. Daarnaast bevat ze een algemene bepaling voor de normale overgangsperiode tussen twee conventies. Tijdens deze overgangsperiode blijven artsen die de conventie niet hebben afgewezen, de tarieven van het oude akkoord gebruiken. Pas wanneer ze de nieuwe conventie hebben afgewezen, kunnen ze hun tarieven veranderen. Ze kunnen de tarieven van de nieuwe conventie toepassen van zodra ze hun toetreding hebben bekendgemaakt, dan wel van zodra de periode is verstreken waarin ze de conventie kunnen afwijzen.