...

Het is haast niet meer te volgen. In afwachting van meer nieuws, bent u ook na 1 februari nog verplicht om de derdebetaler toe te passen op de raadpleging tijdens dewelke u het GMD verlengt. De koninklijke besluiten die deze verplichting opheffen, raakten immers niet tijdig klaar. We proberen even te recapituleren, want eenvoudig is anders. Wie het GMD en het GMD-Plus volgens de regeling derdebetalende (rdb) verrekent, was sinds vorig jaar verplicht om ook de bijbehorende raadpleging op dezelfde manier af te handelen. Vanaf 1 februari zou daar verandering in komen: de verplichte koppeling zou opgeheven worden. Sterker nog: de derdebetaler aanrekenen op de raadpleging, zou dan opnieuw verboden worden, net als vroeger. Behalve voor de sociale derdebetaler, want daaraan verandert niets.Einde van een moeilijk verhaal, dachten we. Maar alsof een switch van verbod naar verplichting en terug naar verbod op minder dan een jaar tijd nog niet gecompliceerd genoeg was, doet men er nog een schepje bovenop. De KB's die het verbod hadden moeten vastleggen vanaf 1 februari, zitten nog vast in de administratieve molen - ze passeren wellicht volgende week op de ministerraad - en dus kan het verbod nog niet opnieuw van kracht worden. Sterker nog, de verplichting blijft voorlopig van kracht.Vooruitgang in 2013De ziekenfondsen hebben zich maandag in de medicomut nog eens geëngageerd om GMD-attesten soepel af te handelen, in afwachting van nieuwe KB's. Maar dat ordewoord blijkt niet overal doorgedrongen te zijn tot aan de lokale loketten. Bij discussie geldt het advies dat best contact wordt genomen met de nationale landsbonden. Dat het een soepje is, beseft men ook op het Riziv. "Aan de snelheid waaraan nu beslissingen worden genomen en bijgestuurd, is het inderdaad niet eenvoudig", geeft Ri De Ridder toe. "Dit is geen simpele zaak, maar we proberen tegemoet te komen aan de wens van de artsensyndicaten. Ten gronde denk ik dat we belangrijke vooruitgang zullen boeken in 2013, wanneer we in een MyCarenet-context werken."