...

Dat valt af te leiden uit de tabellen van het tariferingskantoor LTD3. Met 2.000 aangesloten huisartsen gelden de cijfers van LTD3 als representatief voor Vlaanderen. Zowat 10% van de aangesloten huisartsen komt uit Wallonië.In 2013 verwerkte het tariferingsbureau meer dan 3 miljoen prestaties van huisartsen. Gewone raadplegingen maakten met ruim 1,6 miljoen goed de helft daarvan uit. Daarnaast handelt LTD3 ook steeds meer GMD's en technische prestaties af."Gemiddeld verwerkten we in 2013 ongeveer 190.000 getuigschriften per maand," zegt directeur Lore De Raeve (LTD3). "De piekperiode bij artsen situeert zich in februari, met bijna 300.000 getuigschriften."Vergelijk je met 2010, dan deed zich voor het aantal consultaties in derdebetaler meer dan een verdubbeling voor. Begin 2011 trad een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen in werking dat geconventioneerde huisartsen verplicht om de sociale derdebetalersregeling toe te passen als patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming op raadpleging komen.In april 2011 kreeg het derde betalende systeem nog een extra duw in de rug. Een KB voerde de verplichting in om bij de aanrekening van het GMD-plus (preventiemodule) ook de bijbehorende consultatie in derde betalende te verrekenen. "Die verplichte koppeling werd later weer ongedaan gemaakt maar veel huisartsen hadden de klik toen al gemaakt en zijn de derde betaler blijven gebruiken", aldus De Raeve.De derdebetaler zit in de lift en dat weerspiegelt zich ook in de bedragen die LTD3 factureert aan de mutualiteiten. De Raeve: "In 2005 factureerden we voor 11,173 miljoen euro aan de ziekenfondsen, in 2010 was dat vervijfvoudigd tot 55,8 miljoen. De stijgende lijn blijft zich doorzetten met een facturatie van 75 miljoen in 2013."