...

Het is niet de eerste keer dat er onduidelijkheid rijst over de preventiemodule, ook wel GMD-plus genoemd. Al van bij de start op 1 april 2011 was er heel wat aan te merken op de communicatie over deze nieuwe 'tool' in het medisch dossier. Huisartsen die de preventiemodule via derdebetaler verrekenden (en als de patiënt erom vroeg, hadden ze geen keuze), kregen er toen meteen als verplichting bovenop dat ze hetzelfde moesten doen met de bijbehorende raadpleging of huisbezoek.Die verplichte rdb-koppeling werd bij koninklijk besluit vastgelegd. Voor april 2011 was de derdebetaler op raadpleging of huisbezoek enkel mogelijk mits de vermelding van 'financieel noodgeval' op het attest. Nieuw is dat er nu een akkoord zou zijn om dat KB te wijzigen in die zin dat de verplichte koppeling van de regeling derdebetaler vanaf 1 februari opgeheven wordt. In afwachting van een nieuw KB zouden de ziekenfondsen overigens toegezegd hebben om zich al vanaf januari tolerant op te stellen. Dat nieuws melden zowel Domus Medica (DM) als enkele tariferingskantoren. "Omwille van de noodzakelijke juridisch-technische stappen zal dit KB wellicht pas ingang vinden op 1 februari 2012", staat te lezen op de website van DM. "Er is echter een mondelinge toezegging van de mutualiteiten dat zij deze regeling per 1 januari 2012 zullen toestaan. Voorwaarde blijft het hanteren van de stempel 'die de toepassing regeling derdebetalende vraagt' en de handtekening van de patiënt op het getuigschrift voor verstrekte hulp."Op de medische discussiefora blijven veel huisartsen nog met praktische vragen zitten. Artsenkrant vroeg om bevestiging bij administrateur-generaal Jo De Cock van het Riziv. Maar het is nog wachten op uitsluitsel van het Riziv. "Onze diensten zijn ermee bezig", aldus De Cock. Wordt ongetwijfeld vervolgd.